Polskie Towarzystwo Informatyczne zaleca poniższe podręczniki jako materiał wspomagający przygotowanie do egzaminów.

Tytuł: Zdajemy egzamin ECDL CAD - Kompendium wiedzy i umiejętności
Autorzy: Bohdan Lisowski, Urszula Łaptaś, Maciej Skaza

 

Książka doskonale przygotowuje do egzaminu ECDL CAD (European Computer Driving Licence CAD).
Powstała w oparciu o sylabus ECDL CAD w wersji 1.5. Zawiera podstawowe informacje na temat komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem programu AutoCAD w wersji polskiej i angielskiej. Omawia możliwie krótko i przystępnie podstawowe oraz najczęściej wykorzystywane narzędzia programu. 

Wydanie: pierwsze
Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
ISBN: 978-83-01-15988-7
Format: 14,3x20,5 cm 

 

Podręcznik zawiera informacje na temat:
 • interfejsu i nawigacji
 • określania podstawowych parametrów rysunku
 • warstw i ich właściwości
 • eksportu i importu danych
 • podstawowych narzędzi rysunkowych
 • kreskowania oraz jego modyfikacji
 • narzędzi modyfikacji rysunku
 • odczytywania danych
 • zmiany właściwości obiektów
 • tworzenia i edycji opisów
 • tworzenia i edycji wymiarów
 • definiowania oraz edycji bloków rysunkowych
 • tworzenia i zastosowania atrybutów bloku
 • wstawiania obiektów OLE i hiperłączy
 • przygotowania rysunku do wydruku

W książce zamieszczono również zestawienie wybranych poleceń, skrótów klawiaturowych, pasków narzędzi, a także przykładowy test ECDL CAD.

Tytuł: ECDL CAD
Autor: Mariusz Rogulski
  Publikacja stanowi doskonały materiał przygotowujący do egzaminu ECOL CAD.
Powstała na podstawie sylabusa ECDL CAD w wersji 1.5. Opanowanie treści zawartych w książce umożliwi Czytelnikowi podniesienie lub potwierdzenie kwalifikacji oraz zdobycie międzynarodowego certyfikatu ECDL CAD. W książce omówiono zasady tworzenia rysunków 2D z wykorzystaniem jednego z najbardziej znanych programów służących komputerowemu wspomaganiu projektowania - programu AutoCAD. Przedstawiono elementarne zagadnienia związane z tworzeniem obiektów dwuwymiarowych i ich modyfikacją, a także bardziej zaawansowane tematy.

Wydanie: pierwsze
Wydawnictwo Naukowe PWN 2009
ISBN: 978-83-01-16012-8
Format: 14,3x20,5 cm

Najważniejsze zagadnienia przedstawione w książce to:
 • tworzenie rysunków z wykorzystaniem szablonów
 • wykorzystanie warstw
 • eksport i import rysunków
 • tworzenie obiektów rysunkowych
 • modyfikacja obiektów rysunkowych
 • właściwości obiektów
 • wstawianie tekstów
 • wymiarowanie
 • definiowanie i wykorzystywanie bloków
 • przygotowywanie rysunków do wydruku

スーパーコピー時計
スーパーコピーブランド
最高級レプリカ時計
レプリカロレックス
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス
レプリカロレックス時計
ロレックスレプリカ
レプリカロレックス腕時計のレビュー